در این مقاله کلیه جدول های حداکثر جیان مجاز سیم و کابل های مسی و آلمنیومی رو براتون آماده کردم در هرکدام از جدول ها حداکثر جریان مجاز در شرایط مختلف مورد بررسی قرار داده شده . حتما توصیه می شود که به هنگام طراحی تابلو برق و سفارش کابل های مورد نیاز به این جدول ها مراجعه نمایید و حتما سایز سیم ها را در داخل نقشه برق ذکر نمایید تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود . همچنین جدول افت ولتاژ با توجه به افزایش طول نیز اضافه گردید .


سیمند کابل ابهر

سیمند کابل ابهر